سلام این رمان من میراکلسیه حالا معرفی:

ژانر : عاشقانه ، همون ژانری که آرامه 

خلاصه: کت و لیدی از هویت هم باخبر شدن و از هم دوری میکنن تا اینکه یک روز وقتی مرینت ...

تموم حالا پوستر:

بای